Het belang van een gecertificeerde lasser

Om goed te kunnen lassen, is veel kennis van het lasvak nodig. Een lasser krijgt namelijk te maken met allerlei verschillende materiaalsoorten en de daarbij behorende verschillende lastechnieken. Goed lassen is dan ook beslist geen eenvoudig werk en om je een allround lasser te mogen noemen, moet je over veel ervaring beschikken.

Wat is een goede lasser?
Lassen is het verbinden van materialen door druk of door warmte. Het te lassen materiaal wordt door die druk of warmte vloeibaar waardoor een mooie stevige las ontstaat. Er zijn een aantal verschillende lastechnieken, afhankelijk van wat er gelast moet worden en waarvoor de las gebruikt wordt. Om die verschillende technieken goed te beheersen, moeten specifieke opleidingen zijn gevolgd en moet een lasser gekwalificeerd zijn volgens de geldende kwaliteitseisen.

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in normen, in Europa de Europese lasnormen (EN). Om hieraan te voldoen, moet een bedrijf kunnen aantonen dat de daar werkzame lassers gekwalificeerd zijn om bepaalde methodes volgens de gestelde normen toe te passen.

Waarom een gecertificeerd lasser inhuren?
Het kwalificeren van lassers in de verschillende lasmethodes, gebeurt door een onafhankelijk instituut. Een ervaren lasser van het bedrijf moet volgens de beschreven normen uit een lasdocument – die voor elke lastechniek verschillend is – een werkstuk lassen. Dit werkstuk wordt vervolgens eerst visueel beoordeeld en daarna doorgestuurd naar een onderzoeksinstituut. Bij een positief resultaat ontvangt de lasser een certificaat op naam, dat een jaar geldig is. Hierna moet hij of zij ieder jaar opnieuw aantonen nog over de juiste vaardigheden te beschikken door opnieuw een werkstuk te maken dat ook weer onafhankelijk beoordeeld wordt. Bij een akkoord krijgt de lasser een stempel op een speciaal bij het certificaat horende stempelkaart.

Er zijn verschillende lasmethodes, elk met eigen normen en een eigen certificaat. Lassen volgens deze gestelde normen is beslist niet eenvoudig en over het algemeen worden alleen de allerbeste lassers gecertificeerd. Deze certificering van medewerkers betekent een grote meerwaarde voor het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn. Zo ook voor Qualis Welding. Bij ons werken gekwalificeerde lassers waardoor u altijd verzekerd bent van een kwalitatief hoogwaardige las, die voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld.

Zoekt u een gecertificeerd lasser voor uw project? Neem vrijblijvend contact op met Qualis Welding uit Heerlen.